Відділ бухгалтерського обліку і звітності

Відділ бухгалтерського обліку і звітності, до складу якого входить планово-економічний сектор, є окремим структурним підрозділом комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний центр громадського здоров’я» Черкаської обласної ради. Керівником  відділу  бухгалтерського обліку і звітності  є головний бухгалтер.

На сьогоднішній день у відділі працюють провідні бухгалтери, провідний економіст та фахівець з публічних закупівель.

До основних функцій відділу належить:  ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства та складання звітності; відображення в документах достовірної  інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами; забезпечення контролю  за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів; запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;  планово-економічний сектор здійснює економічне планування та аналіз економічного стану підприємства, підготовку штатного розпису, а також формування цінової політики шляхом економічно обґрунтованих розрахунків вартості  за надання платних послуг.

У своїй роботі працівники відділу співпрацюють з Міністерством охорони здоров’я України, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», Головним управлінням Державної Казначейської служби України у Черкаській області, Управлінням охорони здоров’я  Черкаської обласної державної адміністрації та іншими відділами підприємства.

У відділі створені гарні умови для плідної праці та творчих здобутків.