Відповідно до договору з Національною службою здоров’я України на 2021 рік https://nszu.gov.ua/storage/files/26358816-dogovir-47414-dogov-r-4440-e421-p000.pdf КНП «Черкаський обласний центр громадського здоров’я Черкаської обласної ради» надає такі послуги:

 1. Тестування на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) осіб з підозрою на ВІЛ, зокрема дотестове інформування, тестування на наявність ВІЛ-

інфекції, отримання результату тестування, післятестове консультування, консультування щодо важливості залучення партнерів ВІЛ-

позитивної людини до послуг із тестування на ВІЛ.

 1. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
 2. загальний аналіз крові;
 3. загальний аналіз сечі;
 4. визначення кількості CD4;
 5. визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові;
 6. виявлення провірусної ДНК та серологічних маркерів ВІЛ;
 7. дослідження пуповинної крові;
 8. ПЛР у дітей для ранньої діагностики ВІЛ;
 9. BH3Ha4eHHaHBsAg, антитіл до HCV;
 10. біохімічний аналіз крові (креатинін, трансамінази, глюкоза);
 11. дослідження на криптококовий антиген (CrAg);
 12. ліпоарабіноманнановий тест сечі на ТБ (LF-LAM);
 13. обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом;
 14. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 15. Організація та проведення дослідження зразків крові на визначення вірусного навантаження та ПЛР-діагностики зразків крові дітей,

народжених від ВІЛ-позитивних матерів.

 1. Взяття під медичний нагляд, проведення ідентифікаційного етапу та обстеження особи з позитивним ВІЛ-статусом, призначення

антиретровірусної терапії (APT), профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій та здійснення клінічного моніторингу

перебігу ВІЛ-інфекції, ефективності APT та наявності побічних реакцій лікарських засобів, зокрема:

 1. консультування щодо переваг APT, позитивного впливу терапії на тривалість та якість життя, важливості безперервності й дотримання

режиму лікування;

 1. видача антиретровірусних препаратів;
 2. проведення збору скарг, анамнезу, фізикального обстеження, скринінгу на туберкульоз;
 3. оцінка потреби у соціальному супроводі та психологічній підтримці;
 4. визначення приналежності до ключових та уразливих груп;
 5. оцінка прихильності до лікування, виявлення й усунення причини неналежного дотримання режиму прийому препаратів.
 6. Взяття під медичний нагляд дітей у віці до18 місяців, народжених від ВІЛ-позитивних жінок, у яких діагноз ВІЛ знаходиться на стадії

підтвердження:

 1. завершення курсу постконтактної профілактики ВІЛ;
 2. консультування матері щодо безпечного годування замінниками грудного молоката можливості отримання державної допомоги (в тому

числі, замінників грудного молока);

 1. проведення профілактичного лікування пневмоцистної пневмонії;
 2. організація проведення ранньої діагностики ВІЛ у дитини відповідно до галузевих стандартів та призначення APT дітям з підтвердженим

діагнозом ВІЛ.

 1. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних

послуг.

 1. Консультування членів родин і близьких людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної

профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ. Здійснення індексного тестування членів родин і близьких людей, які живуть з ВІЛ.

 1. Консультування з питань планування сім’ї, репродуктивного, сексуального здоров’я та консультування щодо доступу до репродуктивних

технологій.

 1. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини та супровід ВІЛ-позитивних вагітних.
 2. Організація та проведення медикаментозної доконтактної, постконтактної профілактики, спрямованої на попередження розвитку ВІЛ-

інфекції, у тому числі під час виконання професійних обов’язків, у встановленому законодавством порядку.