В області станом на 01.10.2022 зареєстровано методом накопичення 9616 випадків ВІЛ-інфекції, у тому числі 3440 випадків захворювання на СНІД та 1316 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом. Показники ураженості по області на 100 тис. населення склали 818,6 та 292,9 відповідно.

Найвищі показники ураженості на ВІЛ-інфекцію мають місце в:

– м. Ватутіне –1410,1;

– Канівському районі –1314,7;

– м. Черкаси –1308,5;

– Тальнівському районі –991,4.

Станом на 01.10.2022 на диспансерному обліку в закладах охорони здоров’я області перебуває 4063 ВІЛ-інфіковані особи в тому числі 75 дітей віком до 18 років з встановленим діагнозом та 124 дитина в стадії підтвердження. Рівень поширеності ВІЛ-інфекції серед населення області, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 4,0% (з 332,7 до 345,9 на 100 тис. населення).

Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції відмічаються на територіях: м. Черкаси (666,3), Канівського району (446,9), м. Ватутіне (439,9), Тальнівського району (388,9).

За 9 місяців 2022 року в області під медичний нагляд вперше в житті було узято 240 ВІЛ-інфікованих осіб, у тому числі 45 дітей (R-75), народжених ВІЛ-інфікованими жінками. Показник захворюваності склав 20,4 на 100 тис. населення. Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекції серед населення області, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 3,0 %. Нові випадки ВІЛ-інфекції спостерігаються на всіх адміністративних територіях.

Із 195 ВІЛ-інфікованих осіб (без дітей R-75) вперше поставлених на диспансерний облік – 71 особа (36,4%) вже знаходились в ІІІ-ІУ клінічних стадіях, тобто більше третини пацієнтів за медичною допомогою звернулися пізно, за аналогічний період минулого року – 34,4%.

Найбільша частка випадків ВІЛ-інфекції (62,0%) реєструється серед міського населення області. Серед уперше зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб переважає питома вага чоловіків – 60,0%, частка жінок склала 40,0%.

Найбільш ураженою віковою групою залишається вікова група 25-49 років, яка в загальній структурі складає 78,4%.

Основним шляхом передачі ВІЛ-інфекції є статевий, який визначений у 160 ВІЛ-інфікованих осіб, що складає 82,0% від загальної кількості. Парентеральний шлях встановлений у 35 осіб (18,0%), шлях передачі від ВІЛ-інфікований матері до дитини –зараження не було, за аналогічний період минулого року – 74,6%; 23,0%; 0,4% відповідно.

З метою сероепідеміологічного моніторингу поширеності ВІЛ, за 9 місяців 2022 року обстежено на наявність антитіл до ВІЛ – 63320 осіб, виявлено 269 ВІЛ-позитивних осіб, в тому числі 45 дітей з невстановленим діагнозом. Показник інфікованості склав – 0,4%. Методом ІФА обстежено – 51000 осіб, що склало 4,3% від загальної кількості населення (за 9 місяців 2021 року – 4,1%).

Із загального числа обстежених виявлено 224 позитивні особи (без R-75), з яких 37,0% виявлені за клінічними показаннями (код 113). Показник інфікованості склав 0,7% (залишається на рівні минулого року). Найвищі рівні інфікованості ВІЛ виявлені при обстеженні осіб за кодами:

код 101 – особи, які мали статеві контакти з ВІЛ–інфікованими особами – 11,2% (9 місяців 2021 року – 7,8%);

код 113.2/тбц – 303, що надають допомогу хворим на туберкульоз –  2,5% (9 місяців 2021 року – 2,1%);

код 102 – особи, які є споживачами ін’єкційних наркотиків – 3,2% (9 місяців 2021 року – 8,0%).

В поточному році взято під медичний нагляд з вперше встановленим діагнозом СНІД – 54 особи, показник захворюваності склав 4,6 на 100 тис. населення. Рівень захворюваності на СНІД серед населення області, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зменшився на 8,0 %. Найвищі показники захворюваності на СНІД зареєстровані в  м.Умань – 12,3; Канівському районі – 9,5; м.Черкаси – 8,9.

Із 54 хворих на СНІД – 37 виявлені при первинному зверненні за медичною допомогою з ВІЛ-інфекцією в ІV клінічній стадії (68,5%), в тому числі 12 хворих (32,4%) з ко-інфекцією (ТБ/СНІД) та 17 осіб (31,5%) із тих, що вже перебували на диспансерному обліку з іншими клінічними стадіями, за аналогічний період минулого року – 52,5%; 26,6%; 47,5% відповідно. Серед СНІД-індикаторних захворювань І місце займає туберкульоз, його питома вага в структурі захворювань з вперше встановленим діагнозом СНІД – 35,2% (19 осіб із 54), ІІ місце – синдром виснаження (ВІЛ-кахексія) – 27,7% (15 осіб із 54).

Всього станом на 01.10.2022 на диспансерному обліку в області знаходиться 1262 хворих на СНІД в тому числі 22 дітей до 18 років, показник поширеності склав 107,4 на 100 тис.населення ( на рівні минулого року). Найвищі показники поширеності зареєстровані в: м.Черкаси – 226,1; Канівському районі – 140,3; м.Ватутіне –132,6.

За звітний період на 10 адміністративних територіях зареєстровано випадки смерті від захворювань, обумовлених СНІДом, померло 17 хворих. Показник смертності від СНІДу склав 1,4 на 100 тис.населення (9 місяців 2021 року –14 осіб та 1,2 відповідно), збільшився майже на 17%.

У статевій структурі померлих 60,0 % склали чоловіки та 30,0% – жінки. Від усіх випадків смерті 71,0% припало на вікову групу 25-49 років. Частка СІН серед загальної кількості померлих ВІЛ-позитивних становить 23,5%.

Основною причиною смерті у хворих на СНІД на першому місці залишається – туберкульоз – 41,2%, на другому – синдром виснаження (ВІЛ-кахексія) – 35,3%.

Із числа померлих від хвороб, зумовлених СНІДом, всі 17 осіб (100%) отримували АРТ.